Lege-oharra

Legezko ohar honek (aurrerantzean, «Lege-oharra») Servicios Vascos de Tasaciones SAren (aurrerantzean, Servatas) www.servatas.es Interneteko atariaren (aurrerantzean, «Webgunea») erabilera arautzen du; IFK: A48159669; sozietatearen helbidea: Bertendona 4, 8. solairua, 48008, Bilbo, Bizkaia; Merkataritza Erregistroan inskribatuta.

Legedia
Oro har, Servatasen eta webgunean dauden zerbitzu telematikoen erabiltzaileen arteko harremanak Espainiako legediaren eta jurisdikzioaren mende daude. Alderdiek berariaz uko egiten diote legokiekeen foruari, eta Bizkaiko epaitegi eta auzitegien mende jartzen dute berariaz, kontratu-baldintza hauek interpretatzean edo gauzatzean sor daitekeen edozein eztabaida ebazteko.

Edukia eta erabilera
Erabiltzailea jakinaren gainean geratzen da, eta onartu egiten du, webgune honetara sartzeak ez dakarrela, inola ere, Servatas-ekin merkataritza-harremana hastea.
Webgunearen titularra ez da identifikatzen kolaboratzaileek emandako iritziekin. Servatas-ek beretzat gordetzen du webgunean egokitzat jotzen dituen aldaketak aldez aurretik abisatu gabe egiteko eskubidea, eta haren bidez ematen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, baita horiek zerbitzarietan aurkezteko edo kokatzeko modua ere.

Jabetza intelektuala eta industriala
Webguneen edukiaren, diseinu grafikoaren eta kodeen jabetza intelektualaren eskubideak Servatasen titulartasunekoak dira, eta, beraz, debekatuta dago haien erreprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa, eraldaketa edo webguneetako edukiekin egin daitekeen beste edozein jarduera, ezta iturriak aipatuta ere, Servatasek idatziz baimena eman ezean. Enpresaren web orrietan dauden edozein motatako izen komertzial, marka edo zeinu guztiak jabeenak dira eta legez babestuta daude.

Estekak (link-ak)
Servatasen webguneetan estekak (link-ak) egotea informatzeko baino ez da, eta ez du esan nahi horiei buruzko iradokizunik, gonbidapenik edo gomendiorik egiten denik.

Konfidentzialtasuna eta datuak babestea
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitakoaren ondorioetarako, Servatasek erabiltzaileari jakinarazten dio datu pertsonalen fitxategi automatizatu bat dagoela, Servatasek eta Servatasentzat bere erantzukizunpean sortutakoa, erabiltzailearekiko harremana mantentzeko eta kudeatzeko, bai eta informazio-lanak egiteko ere. Berariazko baimena ematen duzu zure datuak fitxategi horretan sartzeko eta Servatasen produktuen informazio komertziala bidaltzeko. Baldintza orokor hauek onartzeko unean, Servatasek bere zerbitzuak emateko ezinbestekoak diren datu batzuk jaso beharko ditu Erabiltzailearengandik.

Fitxategien eta formularioen erregistroa
Erregistro-formularioa nahitaez bete behar da webgunean eskaintzen diren zerbitzu jakin batzuetara sartzeko eta haietaz gozatzeko. Eskatutako datu pertsonalak ematen ez badira edo datuak babesteko politika hau onartzen ez bada, ezinezkoa izango da datu pertsonalak eskatzen diren sustapenetako edozeinetan harpidetzea, erregistratzea edo parte hartzea.
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu erregistratzearen ondorioz lortzen diren datu pertsonalak Servatas erakundearen titulartasuneko fitxategi batean sartuko direla (helbidea: Bertendona 4, 8. solairua, 48008 Bilbo, Bizkaia), eta 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritako segurtasun-neurriak ezarriko direla.

Emandako datuen zehaztasuna eta egiazkotasuna
Erabiltzailea da sartutako datuak egiazkoak eta zuzenak izatearen erantzule bakarra, eta Servatas enpresak ez du horren gaineko erantzukizunik izango. Erabiltzaileek, nolanahi ere, emandako datu pertsonalen zehaztasuna, indarraldia eta benetakotasuna bermatzen eta erantzuten dute, eta behar bezala eguneratzeko konpromisoa hartzen dute. Erabiltzaileak onartzen du informazio osoa eta zuzena ematea erregistratzeko edo sinatzeko formularioan. Servatas ez dator bat berak egin ez dituen eta beste iturriren batek adierazi dituen informazioen egiazkotasunarekin, eta, beraz, ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen informazio hori erabiltzeagatik sor litezkeen kalteen gainean. Servatasek eskubidea du bere webguneetako informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko, eta informazio hori eskuratzeko aukera mugatu edo ukatu ere egin dezake. Servatasek ez du erantzukizunik izango Servatasek emandako informazioan akats, oker edo omisioen ondorioz erabiltzaileak izan dezakeen edozein kalte edo galeraren aurrean, baldin eta Servatasenak ez diren iturrietatik badator.

Helburuak
Servatasen helburuak erabiltzailearekiko harremana mantentzea eta kudeatzea dira, baita informazio-lanak egitea ere.

Adingabeak
Gure zerbitzuetako batzuk berariaz adingabeei zuzenduta badaude, Servatasek gurasoen edo tutoreen adostasuna eskatuko du datu pertsonalak biltzeko edo, hala badagokio, datuen tratamendu automatizaturako.

Datuak hirugarrenei lagatzea
Servatasek ez die erabiltzaileen daturik lagako hirugarrenei.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak erabiltzea
Interneteko servatas@servatas.es helbidea izango duzu erabilgarri komunikazioak bidali eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak baliatzeko; edo, bestela, posta arruntez balia ditzakezu, Servatasen helbidera zuzenduta. Servatas (Erref.: DBLO), Bertendona kalea 4, 8. solairua, 48008, Bilbo, Bizkaia. Eskubide horiek baliatzeko, eta Datuak Babesteko Agentziaren urtarrilaren 19ko 1/1998 Jarraibidea betez, Servatasen aurrean zure nortasuna egiaztatu behar duzu, Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia bidaliz edo Zuzenbidean baliagarria den beste edozein bitartekoren erabiliz. Hala ere, erregistro-datuak Gunean bertan aldatu edo zuzendu ahal izango dira, aldez aurretik erabiltzailearekin eta pasahitzarekin identifikatuta.

Segurtasun-neurriak
Servatasek legez eskatutako datu pertsonalak babesteko segurtasun-mailak hartu ditu, eta eskura dituzten beste bitarteko eta neurri tekniko gehigarri batzuk instalatzen saiatzen dira, Servatasi emandako datu pertsonalak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe eskuratzea eta lapurtzea saihesteko. Enpresa ez da izango sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboan interferentziek, ez-egiteek, etenek, birus informatikoek, telefono-matxurek edo deskonexioek eragindako kalte-galeren erantzule, baldin eta Servatasekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik sortu badira; ez da izango sistema elektroniko honen erabileran izandako atzerapen edo blokeoen erantzule, baldin eta Datuak Prozesatzeko Zentroko, Internet sistemako edo beste sistema elektroniko batzuetako telefono-lineen gabeziek edo gainkargek eragiten badituzte, ez eta hirugarrenek Servatasen kontroletik kanpo egindako bidegabeko esku-sartzeen bidez eragin ditzaketen kalteen erantzule. Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla gaindiezinak.

Onarpena eta adostasuna
Erabiltzaileak aitortzen du datu pertsonalak babesteko baldintzei buruzko informazioa jaso duela, eta onartu eta baimendu egiten du Servatasek datu horien tratamendu automatizatua egitea, Datu Pertsonalak Babesteko Politika honetan adierazitako moduan eta helburuetarako. Atarian ematen diren zerbitzu batzuek baldintza bereziak izan ditzakete, datu pertsonalen babesaren arloan aurreikuspen espezifikoak dituztenak.