Pribatutasun-politika

Servicios Vascos de Tasaciones SAk,  bere datuen tratamenduan, EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUAN (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (DBLO) ezarritako xedapenak aplikatzen ditu, bere ardurapeko datu pertsonalak tratatzeko. Horretarako, eskura dituen neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak ezartzen ditu, beharrezkoak baitira interesdunen eskubide eta askatasunak babesteko segurtasun-maila egokia bermatzeko, DBEOren 32. artikuluan ezarritako moduan.

Tratamenduaren arduraduna

 • Identitatea: Servicios Vascos de Tasaciones SA
 • IFK: A48159669
 • Helbidea: Bertendona kalea 4, 8. solairua, 48008, Bilbo, Bizkaia
 • Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatua, 9178. orria, 1434. liburukia, 1. folioa
 • Telefonoa: 944168411
 • Helbide elektronikoa: servicio.atencion.clientes@servatas.es

 

Datuen tratamenduaren helburua

Servicios Vascos de Tasaciones SAk, aurrerantzean Servatas, webgunearen atal bakoitzean interesdunek emandako informazioa tratatuko du, helburu hauekin:

 • Tasazio-eskaerak izapidetzea
 • Kontsultak ebaztea eta interesdunak eskatutako informazioa bidaltzea

 

Datuak tratatzeko legitimazioa

Servatasek interesdunaren datuak tratatzeko legitimazioa aurreikusitako helburuetarako berariaz emandako baimena izango da, gure webgunean eskuragarri dauden formularioen arabera.

Servatasek webgunean eskaintzen diren produktu edo zerbitzuei buruzko merkataritza-informazioa bidali ahal izango dio interesdunari, bai eta bere jarduerarekin lotutako albisteak ere, baldin eta interesdunak komunikazio horiek esplizituki onartu baditu, harremanetarako formularioetan, zerbitzu-eskaeretan edo informazio-eskaeretan gaitutako checkboxa markatuz.


Datuak gordetzea

Servatasek urtebeteko epean gordeko ditu datuak, Komunikazio elektronikoei eta komunikazio-sare publikoei buruzko datuak gordetzeari buruzko urriaren 18ko 25/2007 Legearen 5. artikuluan aurreikusitakoa betez, salbu eta emandako informaziotik merkataritza- edo lan-harremana eratortzen bada; kasu horretan, datuak lotura horrek dirauen bitartean gordeko dira, edo aplikatzekoa den edozein legerian ezarritako epean.


Datuak jakinaraztea

Interesdunek emandako datuak ezin izango zaizkie hirugarrenei laga berariazko baimenik gabe, administrazio publiko eskudunei izan ezik, horiek hala eskatzen dutenean tratamenduaren erantzulearen legezko edozein betebehar betetzeko. Ez dago aurreikusita datuak beste herrialde batzuetara transferitzea, DBEOren eta DPBEDBLOren aplikazio-eremutik kanpo.


Interesdunak dituen eskubideak

Edozein interesdunek eskubidea du bere datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa lortzeko eta Erregelamenduan ezarritako eskubideak baliatzeko. Zehazki, interesdunak eskubide hauek ditu:

 1. Bere datu pertsonaletarako sarbidea eskatzea,
 2. horiek zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzea,
 3. horien tratamendua mugatzeko eskatzea,
 4. tratamenduari aurka egitea eta
 5. datuen eramangarritasunari aurka egitea.

Edozein pertsonak Servatasen berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztapena lortzeko eskubidea du.

Era berean, interesdunak datu okerrak zuzentzea eskatzeko, edo, hala badagokio, datu horiek ezabatzea eskatzeko eskubidea du, besteak beste, datuak jada ez direnean beharrezkoak bildu ziren helburuetarako, edo interesdunak tratamenduaren oinarria izandako adostasuna kentzea erabakitzen duenean.

Interesdunek, gainera, beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, Servatasek lege-betebeharrak betetzeko eta erreklamazioak gauzatu edo defendatzeko baino ez ditu gordeko.

Servatasek zure datuak tratatzeari utziko dio, baldin eta tratamendu horren aurka zaudela jakinarazten baduzu, salbu eta premiazko arrazoi legitimoak daudenean, edo balizko erreklamazioak gauzatu edo defendatu behar direnean.

Interesdunak Servatasi emandako datu pertsonalak jaso ahal izango ditu, erabilera komuneko eta makina bidez irakurtzeko moduko formatu egituratu batean, bai eta tratamenduaren ardura duen beste erakunde bati transmititzeko eskatu ere.

Interesdunak atal honetan deskribatutako eskubideak baliatu ahal izango ditu servatas@servatas.es helbide elektronikoan, erregistro-prozesuan emandako erabiltzaile-datuekin identifikatuta. Erabiltzaile-datu horiek ez baditu, hasieran emandako datuak berretsi beharko ditu nortasun-froga gisa.


Nahitaezko datuak

Interesdunek, dagozkien laukiak markatuz eta gure webgunean eskuragarri dauden inprimakietan izartxo batez (*) markatutako eremuetan datuak sartuz, berariaz eta modu librean eta zalantzarik gabe onartzen dute beren datuak beharrezkoak direla Servatasek beren eskaerari erantzuteko, gainerako eremuetan datuak sartzea borondatezkoa izanik. Interesdunak bermatzen du formularioetan emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta horien edozein aldaketa jakinarazteaz arduratzen da.